PROGRAM 2024

PROGRAM 2024.


07.04.kl.19.00 Nye Sjodar folkemusikkscene:Jorden – Dengang kunne vand brænde. Boreas Korteater med Ursulla Wyller og Jørgen Andersen.


14.04.kl.18.00 Kulturkveld i Fjoset. Nes og Saude Bygdetunlag


12.05.kl.19.00 Nye Sjodar Folkemusikkscene: Alle tiders Villa-konsert.
Trond Villa, Janne Brudvik Villa, Stein Villa og Marit Steinsrud


20.05. PILEGRIMSVANDRING mellom middelalderkyrkjer i Midt-Telemark


23.05.kl.18.00 Bygdetunlagets rusletur mellom tilflytta hus på Evju Bygdetun


01.06.kl.18.00 Evjuspelet 2024 Ein Nabokrangel
02.06.kl.14.00 Evjuspelet 2024 Ein Nabokrangel
kl.18.00 Evjuspelet 2024 Ein Nabokrangel


30.06.kl.18.00 Opning Sommarutstilling Evju Bygdetun


01.07. – 28.07.kl.12.00 – 17.00 Sommarope:Utstilling, omvisning og Eldhuskafe


06.07.kl.12.00 – 17.00 GRAUTDAG med 7 slag.


28.07.kl.11.00 Olsokmesse på Tinghaug


kl.12.00 Olsokgraut på Evju Bygdetun


kl.15.00 Bunadsdag som avsluttning av Sommarutstillinga.


11.08.kl.11.00 FAMILIEDAG Telemarkfestivalen


12.08. – 16.08 SOMMARVIKU for barn 7 – 12 år. Påmelding


25.08.kl.12.00 – 16.00 Open Gard


08.09. kl.14.00 Kompedag ved Nes nasjonale dansarring


08.12. JUL PÅ EVJU kl.12 – 17 Konsert Nye Sjodar

Arrangement som har vært

17.03.kl.19.00 Nye Sjodar folkemusikkscene: Frå Hulder til Himmel.
Anne Gravir Klykken, Olaf Moen og Tone Krohn.

25.02. kl.17.00 – 18.30 Kaffislaberas i Våningshuset


kl.19.00 Nye Sjodar folkemusikkscene: Glima – Ragnhild Rose Knudsen,
Helene Waage og Torunn Raftevold Rue.

Juletrefest onsdag 3. januar kl. 18-20 Nye Sjodar

Bygdetunlaget har ein lang tradisjon med årlege juletrefestar. Denne gongen får me med oss to barnekor frå Gvarv med alder frå seks år og oppover. Til saman teller kora opp til 40 unge. Med orkester og foreldre vert dette eit stort arrangement på Nye Sjodar på Evju. 
Me vil prøve å halda på ramma med «Gamaldags juletrefest», men med ønske om ei større kontaktflate ut i bygda og ein hyggeleg start på det nye året. 
Sjå vedlagt invitasjon.

God jul og velkommen på juletrefest. 
Helsing for Bygdetunlaget

15. november kl. 1900 OBS! DETTE ARRANGEMENTET FLYTTES TIL ETTER JUL
Fotokveld i Fjoset med tema arbeid og høgtid frå Sauherad i gamle dager

19. november kl. 1900
Nye Sjodar folkemusikkscene. Konsert kl.19 Per Anders Buen Garnås, Gibøen. 

Søndag 3.desember kl.12 – 17
Førjulstemning for fleire generasjonar; juletresang med Gardsnissen, Ungdans i NND og Klunkelaget,
spikking i Snekkerbua, Julemarked med lokalmat i Fjoset, Boksalg Kultursoga for Sauherad og Sauheradkalenderen.
Oppstuguskjenk med kultur­program.
Matsalg: Spa; kjøtsuppe/vegetar, rjomegraut, risgraut, nybaka sveler, kaker og kaffi.
Kl. 17.00 Julekonsert i Nye Sjodar; «Rom i herberget»
Gjertruds sigøynerorkester med Solfrid Molland. Bill. 300,- gullbring.no eller ved inngang Vipps.
Onsdag 13. desember kl. 18 Nye Sjodar; Julesang på Luciadagen
med Anne Teie, Ingunn Flatland, Erling Eriksen og Torgeir Hefre, konsert og allsang.
Inngang kr. 150,- med julekaker og kaffe.

7. desember.
Nye Sjodar Demenskoret Midt-Telemark kl.11.30 – 13.00 julefest + gjester 


13. desember kl. 18.00
Julesang på Luciadagen med Torgeir Hefre med fler i Nye Sjodar. 

8. oktober kl. 1500
Hus-vandring på Evju. Møllargutstugo, Innleggenstugo i Kittelsentunet, Beltevevarstugo, Vengeburet, Holtanstugo, Eldhus fra Moen, Stugo og stølbu fra Megarden Jonsås. Avslutning med kaffe v/ Finn Rønning og Guro Fosstveit.

23. september   Norsk Eplefest

ÅPENT SEMINAR OM VIKINGTID OG MELLOMALDER I MIDT-TELEMARK.

Fredag 29. og lørdag 30. september 2023. Evju Bygdetun, Sætrevegen 44, 3810 Gvarv.


Dag 1 – Midt-Telemark – jernalder med mer
Fredag            Program
09:00-09:15
      Velkommen ved ordfører Siri Blichfeldt Dyrland og Ingeborg Jorid Vale
09:15-09:30      Vikingveien og kulturminnet Gårahaug – seminarets bakgrunn
                             Ingeborg Jorid Vale og Ragnar Orten Lie
09:30-10:15      Fra Bø til Nes – en historisk-geografisk stedsnavnundersøkelse
                            
Peder Gammaltoft, språkforsker, UiB. 
10:15-11:00      Glimt av folkevandringstid i Midt-Telemark
                             
Elna Siv Kristoffersen, arkeolog UiS.
11:00-11:15      Pause

11:15-12:00      Storhaugmiljøene i Midt-Telemark

Line Grindkåsa, arkeolog VTFK

12:00-13:00      Lunsj

13:00-13:45      De siste årenes metallsøkfunn i Midt-Telemark

Vibeke Lia/Ragnar Orten Lie, arkeologer VTFK

13:45-14:30      Geofysiske undersøkelser i Midt-Telemark- Georadarundersøkelser på funnrike metallsøkerlokaliteter.  Eksempler fra Håtveit, Leikvang og Gåra.

Christer Tonning og Knut Eskeland, arkeologer VTFK

14:30-15:00      Diskusjon

15.30-16:30      Omvisning på Gåra gravfelt og kyrkjestad. 

Dag 2 – Midt-Telemark – religionsskiftet 
Lørdag            Program         
10:00-10:45
      Da Frøya møtte jomfru Maria
                            
Vicky Katarina Mikalsen, religionshistoriker, Vestfoldmuseene Iks
10:45-11:30      Kirker og kirketradisjon i Bøherad, Nesherad og Sauherad. 
                             Når ble området kristnet    og kirkene bygd?
                             
Jan Brendalsmo, arkeolog NIKU
11:30-11:45      Pause
11:45-12:30      Håkon den Gode – spydspisser og kristningen av Norge
                             
Ragnar Orten Lie, arkeolog VTFK
12:30-13:15      Lunsj 
13.15-14:00      Hvem kristnet Viken? «De andre» misjonskongene
                             
Frans-Arne Hedlund Stylegar, arkeolog, Multiconsult
14:00-14.45      Politikeren Olav Haraldsson
                            
Torgrim Titlestad, historiker, Saga Bok. 
14.45-15.00      Pause
15:00-15:30      Diskusjon 

Inngang kr.100,- pr dag for servering og varm lunsj.      Arr. Vestfold og Telemark fylkeskommune
i samarbeid med Evju Bygdetun, Midt-Telemark Museumslag.

«HILDUR» PÅ NYE SJODAR! konsert på Nye Sjodar Folkemusikkscene 1. oktober kl.19.00

Velkomen til premierekonsert med hardingfelespelar Ottar Kåsa og bratsjist Nora Taksdal med konsertprogrammet «HILDUR». Idéen om eit musikalsk møte mellom Ottar Kåsa og Nora Taksdal kjem i kjølvatnet av at Nora Taksdal tinga ein hardingbratsj av felemakar Ottar Kåsa. Hardingbratsjen vart levert hausten 2021 og er den einaste av sitt slag i verda. Instrumentet fekk stor merksemd og interesse frå miljøet. Samarbeidet i prosessen om å lage hardingbratsjen har ført til at Kåsa og Taksdal ønskja å utvikle eit musikalsk samarbeid for å utforske korleis ein hardingfele og ein hardingbratsj kan fungere i lag. Resultatet er konserten «HILDUR» som óg er namnet Nora Taksdal har gitt til hardingbratsjen sin!

I konserten vil dei og formidle korleis idéen om ein hardingbratsj vart til, og fortelje om forskjellar og likskap mellom hardingfele og hardingbratsjen, samt berøringspunkt og kontrastar mellom utvalde verk innanfor folkemusikk og klassisk musikk. Repertoaret for konserten vil veksle mellom solo-spel frå kvar av utøvarane og spel i duett. Nora Taksdal vil presentere eigenlærte slåttar som vil presentere hardingbratsjen sin eigenart. Ei slik besetning med hardingfele og hardingbratsj har verda aldri opplevd før!

Meir info og billettar:

https://www.gullbring.no/hildur-nora-taksdal-ottar-kasa…/

Velkomen! 🎻😁

01. juli   Sommaropning   

Skulehistoria i Sauherad – frå mange grendeskular til ein storskule på Gvarv.


09. juli   Gåramessa
på Hørte Dampfarveri kl.11


15. juli   Grautdag med 7 slag.


30.juli  Olsokmesse
Tinghaug kl.11 med Olsokgraut på Evju B kl.12 -17


11. august   Telemarkfestivalen
Nye Sjodar kl.16.00 Per Anders Buen Garnås og Stein Versto.


13. august   Familiedag under Telemarkfestivalen


14.08 – 18.08 SOMMARVIKU (Påmelding)


24. august   Oppstart Demenskor (Påmelding)
Nye Sjodar (hver torsdag til 23.11.)


27. august   Open Gard

03. juni   Forestilling Sjodar.  
Merida Emilia Urquia Colombia.


04. juni  Skaperverkets dag ute på Evju Bygdetun/Nye Sjodar


10. juni  Fylkeskappleik kl.12 Nye Sjodar og heile tunet NND

29. mai Pilegrimsvandring mellom middelalderkyrkjer i Midt-Telemark.

09. mai   Marit Werenskiold. «Erik og Sofie Werenskiold på Gvarv»


KUNSTHISTORIA KJEM HEIM TIL GVARV
Tirsdag 9.mai kl.18.00 Nye Sjodar – Evju Bygdetun. Marit Werenskiold, forfattar og prof.emerita, held foredrag ut frå bokverket om besteforeldra sine; Erik og Sofie Werenskiold: «Fra kunstnerkamerater til ektefeller» med fokus på sommarane på Gvarv. Musikalske innslag ved Angelika Faber Karsrud og Bruno Hageman. Boksalg ved Brage Bok Bø. Signering av forfattaren. Inngang med kaffe og kaker kr.200,- (vipps, terminal, kontant)

OBS! Flyttes: Onsdag 26. april Foto frå arbeid og fest (OBS Dette arrangementet flyttes til hausten.)
Ved Finn Rønning og Guro Johanne Fosstveit.

06.mai  Kurs Evju Mathage


06.mai   NND Gilde i Nye Sjodar (Påmelding)
kl.17.00


07. mai bill/servering Notodden Bluesband
Nye Sjodar kl.19.00

Sundag 16 .april kl. 1600 kjem vokalist Torhild Ostad og fløytist Silje Hegg til Nye Sjodar med konserten «Seljesong».

Onsdag 19.april INFORMASJONSMØTE OM METALLSØK I MIDT-TELEMARK.
ONSDAG kl.18.00 på Nye Sjodar – Evju Bygdetun.

Ragnar Orten Lie og Brynhildur Baldursdottir frå Kulturarv i Vestfold og Telemark inviterar grunneigarar, dektoristar, lokalhistoriske eldsjeler og alle interesserte. Informasjon om gjeldande reglar, grunneigars rettigheter, behandling av funn og kartfesting, innlevering av funn, bruk av funn i forskning og forvaltning.

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune har dei siste åra jobba aktivt med metallsøk. 
 • Arkeologane i kulturarv er ansvarleg for funna. 
 • Evju Bygdetun er lokal samarbeidsarena for innlevering av funn og formidling i samarbeid med metallsøkarmiljøet; Telemark historie jegerar. 
 • Metalldetektorar kom i privat bruk på 1990-tallet, med stor mengde innleverte funn til Fylkeskommunen i 2014-2015. 
 • Lovleg metallsøk er eit tillitsforhold mellom dei som søker og grunneigar som forvaltar av gardshistoria. 
 • Norge har innleveringsplikt for funn eldre enn 1537 og myntar eldre enn 1650.
 • Kulturarv registrerar funn på gardane, og det skal ikkje hindre grunneigar i å dyrke jorda si vidare. 

Utstilling av lokale funn og boksalg.                                Inngang med servering kr.100,-

22.april   Kurs Evju Mathage

Historia til husa som er flytt til Evju i tekst og bilde
Fjoset, Evju bygdetun onsdag 12. april kl. 1900: Historia til husa som er flytt til Evju i tekst og bilde: Møllargutstugo, stugo til Helge Beltevevar og stugu og bur frå husmannsplassen Innleggen. Ved Finn Rønning og Guro Johanne Fosstveit. Kaffipause. Vel møtt !

13. april   Oppstart Demenskor MT (Påmelding)
Nye Sjodar kl.11.30 – 13.00

Sundag 29. januar Nye Sjodar «Ska me danse?»

Even Westeng, Ingebjørg Bø og Ottar Kåsa

Pris: 220,-/120,-

Sundag 22. januar kl. 1500 Opningskonsert for Nye Sjodar

Velkomen til opningskonsert for Nye Sjodar på Evju Bygdetun! 

Me har mønstra det lokale folkemusikklivet til det som kjem til å bli ein feiande flott opningskonsert som seg hør og bør: Johannes Sundsvalen, Mattis Kleppen & Ottar Kasa, Alf Tveit, Ingebjørg Lognvik Reinholdt, UngFolk, Nes nasjonale dansarring, Bø juniorspelemannslag, Spelemannslaget Bøheringen, Bø dansarring med meir.

Open dans og enkel servering etter konserten.

Billettar i sal via Gullbring kulturhus! 

Søndag 08.01 Juletrefest
Arr. Nes og Saude Bygdetunlag

Vel møtt til juletrefest på Evju Bygdetun søndag 8. januar kl. 17. Vi samlast i Fjoset der det blir gang rundt juletreet og loddsal. Etter kvart går vi over i dei gamle stugune i hovedhuset der det blir servering av kaffi, kakao og julebakst. Johnny Hofsten kåserer om Johan Sebastian Welhaven. Trekning av loddsalet. Vel møtt til ein hyggeleg kveld på Evju. Arr: Nes og Saude bygdetunlag.

Program 2022

Oping av Sommarutstillinga sundag 03.07 kl.14.00 ved Hilde Pedersen, kultursjef i Midt-Telemark kommune. Kulturhistorisk presentasjon ved prof. Mikkel B. Tin, omvisning i gardsverkstaden ved Rune Nilsen og Hans Sundsvalen. Musikk og sang. Salg av kaker og kaffi.

Sommarutstilling 05.07 – 31.07 kl.12 – 17 tysdag til sundag.
«Trehandverk – årringar av liv.»

Eldhuskafè med «ureist mat» frå Evju Mathage.
Smådyr i tunet. Dyr på beite, turstiar med rasteplassar mot elva.

Lørdag 23.07 kl.12 – 17 Grautdag med 7 slag. Lokal matkultur.

Søndag 31.07 kl.11 Olsokmesse på Tinghaug ved Gvarv, kyrkjene i Sauherad, Nes og Bø.
kl.12 Olsokgraut og kyrkjekaffe på Evju Bygdetun
kl.14 Kulturprogram i utstillingane ved Finn Rønning og Mikkel B. Tin.

Mandag 08.08 – 12.08 Sommarviku for barn i leik og arbeid som for 100 år sidan.
7-12 år, påmelding post@evjubygdetun.no 

Søndag 14.08. kl.12 – 14 Familiedag på Evju Bygdetun under Telemarkfestivalen.
Musikk, dans, aktivitetar, ureist mat og drikke.

Søndag 21.08 kl 12 – 17 Kompedag og folkedans!
Tradisjonsmat på Evju Bygdetun til inntekt for Sjodar-prosjektet.
Arr. Nes nasjonale Dansarring og Ungdans.

Søndag 28.08 kl.12 – 17 Open Gard – Vår Dag i Frivillighetsåret.
Arr.Evju Bygdetun i samarbeid med Saude og Nes Bondelag, Bø Bondelag, Sauherad Bygdekvinnelag og Nes og Saude Bygdetunlag.

Lørdag 24. september. Eplefesten på Gvarv. Bygdetunlaget har egen stand med lotteri fra kl. 11.

Veke 39: 26.09 – 30.09. DKS frå Jord til bord med 8.klassene i Midt-Telemark kommune.

5.oktober: Fotokveld med gamle foto fra Sauherad og Nesherad. Ved Finn Rønning og Guro Johanne Fosstveit. Inngang kr. 100. Servering.

Onsdag 2. november kl.19.00 Bygningshistorikken på Evju: UTSETTES TIL ETTER NYTTÅR
Husa på Tangen, Holtanstugo og Vengeburet. Ved Finn Rønning og Guro Johanne Fosstveit.
Inngang med servering kr.100,- arr: Nes og Saude Bygdetunlag.

Lørdag 5.november kl.11 Vikingtid og mellomalder i Midt-Telemark

Vikingtid og mellomalder i Midt-Telemark
Kulturdag med Gårahaug gravfelt og kyrkjestad som tema
Laurdag 5. november kl.11:00-15:00 – gratis og ope for alle
Oppmøte på Evju Bygdetun kl. 11:00

1. Vikingvegen – spor av religionsskiftet i Midt-Telemark
v/Ragnar Orten Lie frå VTfk Kulturarv

2. Metallsøkjarfunn – kva skjer når privatpersonar blir hobbyarkeologar?
Om gardshistorie, grunneigar, kulturminnevernet og dei som søkjer
v/Anja Nordvik Sætre og Ragnar Orten Lie frå VTfk Kulturarv

3. Geofysikk – arkeologen sin nyaste reidskap
v/Christer Tonning m.fl. frå VTfk Kulturarv
Lunsj – dugurdsuppe – og avreise vidare til Gårahaug og Bø Museum

Gårahaug
Orientering om rydding, kartlegging og vidare formidling v/VTfk Kulturarv

Bø Museum
Presentasjon av museumsgjenstandar frå Gårakyrkja v/Finn Rønning frå Bø Museum
Kaker og kaffi

Vel møtt!

Søndag 04.12. kl.12 – 17 JUL på EVJU.

Førjulstemning med Gardsnissen for fleire generasjonar.

 • Gratis fruktgløgg og peparkaker. Ungdans i Nes nasjonale Dansarring.
 • Sang rundt juletreet med Jorid Vale, Sigmund Aasdalen og
 • Edgard Gundersen. Broderidamene i Beltevavarstugo.
 • Spikking med Rune i Gardsverkstaden og Simen Smed i arbeid i Smia.
 • Julebakst og dekorasjonar i Eldhuset ved Sauherad Bygdekvinnelag.
 • Sauheradkalenderen og boksalg i utstillinga om Evjufamilien.
 • Metallsøkarfunn frå bygda utstilt og presentert av finnarane.
 • Julemarked med lokalmat og drikke i Fjoset.
 • Oppstuguskjenk; Annfrid Berget Haukeland fortel frå boka si om Myllarguten, felespel ved Johannes Sundsvalen.
 • Matsalg; Gros tradisjonsrike kjøttsuppe/vegetarsuppe med flatbrød. Jorids rjomegraut, risgraut eller tolagsgraut med saft.
 • Nybaka kling og lappar med heimelaga syltetøy til kaffen.

Velkommen.

Ureist matservering frå jord til bord

Ana Verbelen tilbyr kurs i Evju Mathage

Nytt liv i gamle hardingfeler med støtte frå Sparebankstiftelsen Dnb og mester handverk av felemakar Ottar Kåsa

Gardsjentene på Evju Bygdetun

Ungdans på Evju Bygdetun

Velkommen til eit levande Telemarkstun drive på dugnad.
Støtte til drift kan betalast på Vipps til Evju Bygdetun nr. 512 284