Her veks det fram ein ny andelsgard.

I 2020 testar vi ut andelslandbrukssystemet gjennom eit pilot-prosjekt.

Frå 2021 vil vi gjerne ta imot nye andelshavarar.

Som andelshavar får du ei kasse med ferdig hausta grønnsaker frå Evju Mathage kvar veke i vekstsesongen.

Er du interessert i å bli andelshavar, eller vil du få oppdateringar om prosjektet?
Send sms med «EVJU ANDELSGARD +
Navn + e-post adresse» til 46272029

Følg med på Facebook: www.facebook.com/evjuandelsgard/

Og på Instagram: www.instagram.com/evjuandelsgard/